Вашата оценка

Новини

Становище военен конфликт в Израел

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с военния конфликт на територията на Израел желаем да ви информираме, че всички програми по дестинацията до края на 2023 г. са анулирани.

На всички клиенти по тази дестинация се предлага възстановяване на сумата, избор на друга дестинация или ваучер за бъдещ период.

Фирма Аполо следи обстановката, чрез своите контрагенти и водачи на място в дестинации Египет и Йордания.

Към днешна дата ситуацията там е спокойна и двете държави не са засегнати от случващото се в Израел.

В тази връзка предвидените програми по тези две дестинации ще бъдат изпълнени по план.

Ако има желаещи за отказ по тях ще се процедира по договорните клаузи или замяна на турист.

Ръководството на Аполо

Позиция на Министерство на туризма:
16.10.2024
Във връзка с постъпили към Министерството на туризма запитвания от туроператори и потребители на туристически услуги по отношение отказ на клиенти от реализирането на предплатени екскурзии до съседните на Израел държави Йордания и Египет и по повод обявеното 4-то ниво на риск от Ситуационният център на МВнР, уточняваме, че:

  • ИНДЕКСЪТ НА РИСК се определя от МВнР. Министерството на туризма няма законови правомощия и функционална компетентност за определяне на този индекс, тъй като той е предмет на цялостна оценка на международната ситуация от страна на МВнР.
  • Относно искането на туроператорите да получат указания от Министерството на туризма за последващи действия за пътуване до Йордания и Египет, уточняваме, че в конкретната ситуация за тези държави остава валидно изискването за прилагането на клаузите в договора за туристически пакет, подписан между туроператора и клиента.
  • Министерството на туризма няма законови механизми, по които да се намеси в частно-правни отношения, каквито на практика са договорите между туроператора и ползвателите на туристически пакети.